Giỏ hàng
  • lien he
  • 0989 57 1001

THIẾT BỊ ÂM THANH

Loa Subwoofer OHM BRS 18

Loa Subwoofer OHM BRS 18

Giá: 18.900.000VNĐ

Mixer Karaoke OHM 686 Gold

Mixer Karaoke OHM 686 Gold

Liên hệ: 0989 57 1001

Loa OHM LM12

Loa OHM LM12

Giá: 29.000.000.000VNĐ

Loa OHM LM10 PRO

Loa OHM LM10 PRO

Giá: 24.000.000VNĐ

Main Power OHM A700

Main Power OHM A700

Giá: 10.500.000VNĐ

Main Power OHM 4850

Main Power OHM 4850

Giá: 19.000.000VNĐ

Main Power OHM CFU A2

Main Power OHM CFU A2

Giá: 15.900.000VNĐ

Loa OHM LM10

Loa OHM LM10

Liên hệ: 0989 57 1001

Main Power OHM 41000

Main Power OHM 41000

Giá: 23.000.000VNĐ

Micro OHM KTV 888

Micro OHM KTV 888

Giá: 8.500.000VNĐ

OHM - DSP 68

OHM - DSP 68

Giá: 2.200.000VNĐ

Loa OHM LM12 NEW

Loa OHM LM12 NEW

Giá: 30.680.000VNĐ

Loa OHM LM12 Limited

Loa OHM LM12 Limited

Giá: 36.300.000VNĐ

THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

Đèn laser 6 mắt quét tia

Đèn laser 6 mắt quét tia

Liên hệ: 0989 57 1001

Moving beam 200

Moving beam 200

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn laser 2 cửa

Đèn laser 2 cửa

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Nấm Trắng Xoay Laser

Đèn Nấm Trắng Xoay Laser

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn chớp LED mini

Đèn chớp LED mini

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn laze 3 mắt RGB

Đèn laze 3 mắt RGB

Giá: 2.700.000VNĐ

Đèn Moving LED four beam

Đèn Moving LED four beam

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Moving head 30w

Đèn Moving head 30w

Giá: 1.700.000VNĐ

Đèn lazer RGB 500

Đèn lazer RGB 500

Giá: 2.900.000VNĐ

Moving beam 230

Moving beam 230

Liên hệ: 0989 57 1001